תפארת ישראל – נתניה

מיקום: נתניה

סוג פרויקט: בית כנסת

בפרויקט זה ביצענו:

ארון קודש | ארונות ספרים | בימה | ספסלים | ריהוט משלים

תמונות