בית מנחם תל אביב

מיקום: תל אביב

סוג פרויקט: בית כנסת

נוסח: אשכנזי

סגנון עיצובי: מודרני

בפרויקט זה ביצענו:

ארון קודש | ארונות ספרים | בימה | ספסלים | עמוד חזן | ריהוט משלים

תמונות