בית הכנסת עקידת יצחק – הרצליה

מיקום: הרצליה

סוג פרויקט: בית כנסת

נוסח: ספרדי

סגנון עיצובי: מסורתי

בפרויקט זה ביצענו:

ארון קודש | בימה

תמונות