מנחת יהודה – נהריה

מיקום: נהריה

סוג פרויקט: בית כנסת

בפרויקט זה ביצענו:

ארון קודש | בימה

תמונות