עמודי חזן

עמוד החזן הוא המקום ממנו נישאות התפילות והדרשות ואליו נשואות עיני המתפללים: חשיבותו רבה וכך גם מידת ההשקעה בתכנון, עיצוב והכנת עמוד חזן מפואר, כזה המפאר את ליבו של בית הכנסת והנו חלק מחווית התפילה של החזן והמתפללים.

המיקום של עמוד החזן, מבנהו וגובהו מתוכננים ומעוצבים בהתאמה מלאה למבנה בית הכנסת וישיבת הקהל, כך שהמתפללים יפיקו את המירב. עיצובו של עמוד החזן נעשה לאחר תכנון מפורט הכולל מקומות אחסון. העץ הטוב ביותר נבחר לעבודה זו, התהליך כולל הדמיות העמוד עד לתוצאה מושלמת, עבודת יד קפדנית של מיטב אמני העץ שלנו ועמוד חזן מפואר אשר ישרת את מטרתו לעשורים לבוא.

איזה ספסלים מעניינים אתכם?

בחרו דגם
בחרו תוספת
בחר תצוגה:
מתוך פרויקט:
עוזי ומעוזי - באר שבע
מתוך פרויקט:
קרעסטיר - ירושלים
מתוך פרויקט:
אש קלמן - ירושלים
מתוך פרויקט:
קינג דוויד פראג
מתוך פרויקט:
קהילת אשכנז – מודיעין עילית
מתוך פרויקט:
בית כנסת החורבה ירושלים
מתוך פרויקט:
ישיבת קול תורה ירושלים
מתוך פרויקט:
ראשית תבואתו – חריש
מתוך פרויקט:
משכן שמעון – בני ברק
מתוך פרויקט:
זכור לאברהם פתח תקווה
מתוך פרויקט:
יד רמה יבנה
מתוך פרויקט:
בית מנחם תל אביב